Tehosta back officea

Back office tarkoittaa toimiston rutiinitöitä. Ne ovat usein simppeleitä ja toistuvia, mutta niiden hoitaminen on pakollista ja voi viedä paljon aikaa.

Monessa yrityksessä back office-palvelut kuormittavat henkilöstöä turhaan ja vievät aikaa tärkeämmiltä tehtäviltä. Ulkoistamalla back office-tehtävät luotettavalle kumppanille voit keskittyä yrityksesi ydinliiketoimintaan, parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja tehostaa toimintaa.

Back office-työt vievät aikaa tuottavalta työltä

Aivan kaikkea työtä ei voi automatisoida. Back office-työt ovat usein aikaa vievää manuaalista silpputyötä, joka voi jakautua toimistossa monelle eri henkilölle. Asiakasrekistereitä täytyy ylläpitää, papereita postittaa ja dokumentteja hävittää.

Nämä työt voidaan ulkoistaa luotettavalle kumppanille. Back office-palveluiden ulkoistaminen tarjoaa monia etuja. Toimistotyö tehostuu, aikaa vapautuu tuottavampiin tehtäviin ja työntekijöiden tyytyväisyys kohenee, kun he voivat keskittyä tekemään sitä missä ovat parhaita.

Asiantuntijoiden mahdollisuus keskittyä tuottavaan työhön on ennen kaikkea taloudellinen etu, mutta se vaikuttaa suuresti myös työn mielekkyyteen ja henkilöstön sitoutumiseen.

Työhyvinvoinnin kannalta erinäisen sälätyön ulkoistus voi olla ratkaisevan tärkeä päätös, joka myös kehittää koko tiimin henkeä, motivaatiota ja lopulta tulosta. 

Ulkoistettu back office-palvelu voidaan skaalata tarpeen ja volyymin mukaan, mikä takaa resurssihukan vähenemisen ja toiminnan tehokkuuden.

Back office kannattelee yrityksen näkyviä ja kriittisiä toimintoja.

Esimerkkejä Back Office-tehtävistä

  • Soittokampanjan yhteydessä tehtävä soittolistojen ja tietokantojen päivitys ja ajan tasalla pitäminen
  • Asiakastietojen päivitys
  • Kirjeiden postitus
  • Isännöintiyrityksen yhtiökokousten materiaalien valmistelu ja toimitus
  • Ja kaikki muut projektiluontoiset tai toistuvat silpputyöt.
  • Kerro meille, mihin sinun yrityksessäsi tarvitaan apua!
Talous

Taloudelliset hyödyt

Säästät työntekijäkuluissa skaalautuvalla ulkoistetulla resursoinnilla.

Yrityksen asiantuntijoiden työaika voi keskittyä liiketoiminnan kannalta tärkeisiin ja tuottaviin tehtäviin

Tehokkuus

Tehokkuutta toimintaan

Asiantuntijoiden työaika tehostuu, kun aikaa ei kulu silpputöihin.

Projektiluontoiset toimistotyöt sekä rutiininomaiset toistuvat tehtävät hoituvat tehokkaasti tarpeen mukaan.

Imago

Parempi yrityskuva

Back office -töitä ei tuoteta enää vasemmalla kädellä muiden töiden ohessa.

Luotettava ja tarkka back office varmistaa, että näkyvät tehtävät toimivat sujuvasti.